CONTACT US

View More

Κλαδικές Μελέτες και Ανάλυση Ανταγωνισμού

Αναπόσπαστο κομμάτι  του στρατηγικού

σχεδιασμού κάθε επιχείρησης

 

Κλαδικές Μελέτες και Ανάλυση Ανταγωνισμου

Θα  διακινδυνεύατε να λάβετε αποφάσεις που κρίνουν το μέλλον της εταιρείας σας χωρίς να γνωρίζετε λεπτομερώς τις συνθήκες που επικρατούν στον τομέας σας και τους ανταγωνιστές σας;

Προτού καθορίσετε τους μακροχρόνιους αντικειμενικούς σας στόχους και το πώς θα τους υλοποιήσετε, πρέπει να είστε ενημερωμένοι, όχι μόνο για τους ανταγωνιστές σας αλλά και για τη δική σας απόδοση, τους εξωτερικούς αλλά και τους εσωτερικούς κινδύνους.

Οι μελέτες και οι αναλύσεις μας  μας μπορούν να σας βοηθήσουν να αποκτήσετε σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να δημιουργήσουν  νέες ευκαιρίες προσφέροντας

 • Λεπτομερή αξιολόγηση του κλάδου, συμπεριλαμβανομένου του μεγέθους, των σημαντικότερων στατιστικών, του ανταγωνισμού, των χρηματοοικονομικών και αναλογικών δεικτών κτλ
 • Συγκριτική αξιολόγηση της εταιρείας σας έναντι των κύριων ανταγωνιστών σας
 • Ανάλυση των κύριων πελατών ή/και προμηθευτών σας για ασφαλείς συναλλαγές και συνεργασίες
 • Κατανόηση των ευκαιριών και απειλών της αγοράς, με στόχο τη μείωση των κινδύνων και την αύξηση της κερδοφορίας

Σε ποιους απευθυνόμαστε

Εμπόριο (Λιανικό/ Χονδρικό)

Logistics &
Supply Chain

HORECA

Τομέας Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

Βιομηχανία

 Η κάλυψη έχει  παγκόσμια εμβέλεια. Επιπλέον κλάδοι/τομείς μπορούν να ετοιμαστούν κατόπιν αιτήματος.

Αποκτήστε:

Σφαιρική εικόνα του κλάδου, των ανταγωνιστών και πελατών/προμηθευτών σας

Αποκτήστε μια ολοκληρωμένη εικόνα του κλάδου σας και της απόδοσης της εταιρείας σας έναντι των κύριων παικτών της αγοράς συμπεριλαμβανομένου και τους κύριους πελάτες ή και συνεργάτες σας

Δημιουργήστε  νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες

Εντοπίστε νέες ευκαιρίες (όπως νέο ακροατήριο ή τομέα), βάσει των τάσεων της αγοράς, οι οποίες θα ταιριάζουν με το προϊόν και τις υπηρεσίες που προσφέρετε.

Κατανοήστε και  μετριάστε τους κινδύνους του κλάδου σας

Ανακαλύψτε γρήγορα εξωτερικές απειλές και προκλήσεις που παρουσιάζουν συγκεκριμένοι τομείς ή συνεργάτες/πελάτες και εντοπίστε τα προβλήματα, ούτως ώστε να προχωρήσετε στις αναγκαίες προφυλάξεις.

Σχεδιάστε αποτελεσματικότερες στρατηγικές

Επαναπροσδιορίστε τις στρατηγικές σας, βασιζόμενοι σε τεκμηριωμένα και ακριβή δεδομένα για βέλτιστη απόδοση.

Διαθέσιμες Μελέτες / Αναλύσεις

Κλαδικές Μελέτες

Ανάλυση Ανταγωνιστών

Ανάλυση Κύριων Πελατών

Ανάλυση Μεγαλύτερων Προμηθευτών

Κλαδικές Μελέτες: Έχετε όλα τα δεδομένα;

 • Σύνοψη κυριότερων σημείων
 • Προοπτικές και αποδόσεις τομέα
 • Το ανταγωνιστικό πεδίο και οι ομότιμοι ανταγωνιστές (οι καλύτερες εταιρείες, τα μερίδια αγοράς, τα έσοδα)
 • Τεχνικές Στρατηγικού Προγραμματισμού (SWOT, PESTEL και άλλα σημαντικά διαγράμματα)
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση βασισμένη σε οικονομικές καταστάσεις
 • Συγκρίσεις Λειτουργικών Ταμειακών Ροών και Ελεύθερων Ταμειακών Ροών (add on)
 • Σύγκριση αναλογιών (κερδοφορία, απόδοση, ρευστότητα, χρηματοοικονομική ανάλυση κτλ)
 • Άλλες καίριες στατιστικές όπως οι Altmans Z score, DOL, DFL, DTL και οι Δείκτες Κάλυψης Τόκων
 • Συμπεράσματα / Ευρήματα

Ανάλυση ΑνταγωνιστώνΠροσδιορίστε τον ανταγωνισμό σας και δημιουργήστε στρατηγικές για να αυξήσετε το μερίδιο αγοράς σας

 • Σύνοψη κυριότερων σημείων
 • Προοπτικές και αποδόσεις τομέα
 • Το ανταγωνιστικό πεδίο και οι ομότιμοι ανταγωνιστές (οι καλύτερες εταιρείες, τα μερίδια αγοράς, τα έσοδα)
 • Βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός & κατάσταση αποτελεσμάτων, άλλα σημαντικά στοιχεία)
 • Άλλες καίριες στατιστικές όπως η Altmans Z score
 • Σύγκριση αναλογιών (κερδοφορία, απόδοση, ρευστότητα, χρηματοοικονομική ανάλυση κτλ.)
 • Συμπεράσματα / Ευρήματα

Ανάλυση Κύριων Πελατών: Πόσο καλά γνωρίζετε τους πελάτες σας;

 • Σύνοψη κυριότερων σημείων
 • Προοπτικές και αποδόσεις τομέα
 • Ανάλυση κύριων πελατών (τα μερίδια αγοράς, τα έσοδα/έξοδα κτλ)
 • Βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός & κατάσταση αποτελεσμάτων, άλλα σημαντικά στοιχεία)
 • Άλλες καίριες στατιστικές όπως η Altmans Z score
 • Πιστοληπτική Ικανότητα/ Φερεγγυότητα
 • Σύγκριση αναλογιών (κερδοφορία, απόδοση, ρευστότητα, χρηματοοικονομική ανάλυση κτλ)
 • Συμπεράσματα/ Ευρήματα

Ανάλυση Κύριων Προμηθευτών: Γνωρίστε καλύτερα τους προμηθευτές σας. Σήμερα.

 • Σύνοψη κυριότερων σημείων
 • Προοπτικές και αποδόσεις τομέα
 • Ανάλυση κύριων συνεργατών (οι καλύτερες εταιρείες, τα μερίδια αγοράς, τα έσοδα)
 • Βασικές οικονομικές καταστάσεις (ισολογισμός & κατάσταση αποτελεσμάτων, άλλα σημαντικά στοιχεία)
 • Πιστοληπτική Ικανότητα/ Φερεγγυότητα
 • Άλλες καίριες στατιστικές όπως η Altman’s Z score
 • Σύγκριση αναλογιών (κερδοφορία, απόδοση, ρευστότητα, χρηματοοικονομική ανάλυση κτλ)
 • Συμπεράσματα/ Eυρήματα

Οι έρευνες μας συνοδεύονται από οπτικό υλικό που περιλαμβάνει διαγράμματα, γραφήματα, πίνακες κτλ.

Μεθοδολογία

Οι έρευνες μας αποτελούν μια αντικειμενική και ανεξάρτητη ανάλυση της εταιρείας που εξετάζουμε, των ανταγωνιστών/πελατών/συνεργατών της και του γενικού οικονομικού περιβάλλοντος (κλάδου) μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται.

Οι έρευνες μας ετοιμάζονται από χρηματοοικονομικούς αναλυτές με εκτενή πείρα στην συλλογή και ανάλυση εμπειρικών δεδομένων. Τα δεδομένα συλλέγονται από δημοσιευμένες πηγές, καθώς και από το εσωτερικό αρχείο πληροφοριών της Infocredit Group, διασφαλίζοντας την φερεγγυότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών που χρησιμοποιούμε.

Ζητήστε σήμερα την δική σας έρευνα!

  [current_url]

  [anr_nocaptcha g-recaptcha-response]